Una bella melodía

Telemann Georg Philipp
Coro
70 cànones de Aquì y de Allà.